parallax background

ODPRAWA CELNA

ROŚLIN

Planując import roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz produktów siewnych na importerze ciąży obowiązek posiadania i przedstawienia do odprawy celnej ważnych świadectw fitosanitarnych dla danego produktu i partii towaru. W związku z tym składamy w imieniu klienta odpowiednie wnioski umożliwiające uzyskanie stosownych świadectw fitosanitarnych dla przywożonych towarów.

Przepisy fitosanitarne państw trzecich dostępne są tutaj.

W przypadku eksportu towaru eksporter składa wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, składowania lub prowadzenia uprawy produktów roślinnych lub przedmiotów. Wniosek ten należy złożyć w takim terminie, aby organ kontrolujący miał możliwość stwierdzenia, że rośliny lub produkty roślinne spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego będą wysyłane.

Przypominamy jednocześnie, że opakowania drewniane w tym palety importowane na teren Unii Europejskiej muszą być oznakowane znakiem zatwierdzonym przez IPPC wraz z numerem znaku wykonującego zabieg fumigacji. Fumigacja polega na poddaniu drewna obróbce termicznej mającej na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się szkodników pod postacią zarodników, nasion czy jajeczek.

Materiały takie jak karton, płyta wiórowa czy sklejka nie muszą być poddawane procedurze fumigacji gdyż są wyprodukowane z przetworzonego drewna.

Jednostką publiczną odpowiedzialną za kontrolę fitosanitarną jest:
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Aleja Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
tel.: 22 652 92 90
Godziny otwarcia : 08:00 – 16:00

Świadectwa fitosanitarne na lotnisku Okęcie są wydawane przez:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Graniczny w Warszawie
Wirażowa 35
02-158 Warszawa
tel. 22 606 93 03
fax. 22 606 93 04

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

DO POBRANIA