parallax background

PRZEWÓZ RZECZY OSOBISTYCH

W BAGAŻU PODRÓŻNEGO

1. Towary przywożone transportem lotniczym w bagażu osobistym podróżnego przybywające z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju podlegają zwolnieniu z należności celnych ,jeśli ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartość tych towarów nie przekracza kwoty odpowiadającej równowartości 430 euro ,oraz gdy przedmiotem przywozu są wyroby alkoholowe i tytoniowe w następujących ilościach:

A. wyroby tytoniowe
  • papierosy – 200 sztuk, lub
  • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
  • cygara – 50 sztuk, lub
  • tytoń do palenia 250 gram
B. wyroby alkoholowe
  • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 % ,alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub
  • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającego 22 % – 2 litry, i
  • wina niemusujące – 4 litry, i
  • piwo – 16 litrów

Przywożąc wyżej wymienione towary podróżny może przekroczyć granicę korytarzem zielonym – Nic do zgłoszenia.

Wyroby tytoniowe i alkoholowe wymienione w punkcie 1 a i b podlegają zwolnieniu z należności celnych, jeśli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 rok życia.

2. Wszystkie towary przewyższające ulgi celne należy przed opuszczeniem sali odpraw celnych zadeklarować przy stanowisku TOWARY I WARTOŚCI DEWIZOWE DO ZGŁOSZENIA w korytarzu czerwonym.

3. Pisemnemu zgłoszeniu podlega przywóz do kraju przez rezydentów i nierezydentów przekraczających granice państwa złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, których wartość przekracza 10 000 Euro.
W korytarzu czerwonym TOWARY I WARTOŚCI DEWIZOWE DO ZGŁOSZENIA znajdują się stanowiska przeznaczone do potwierdzenia przywozu wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.

4. Przywóz środków odurzających, przedmiotów zakazanych ze względów na obyczajność, ochronę środowiska, szkodliwych dla ludzi, zwierząt i roślin oraz zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu jest zabroniony.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

DO POBRANIA