parallax background

CERTYFIKATY, NORMY

OZNACZENIA NA ZABAWKACH I ARTYKUŁACH

OZNACZENIA NA ZABAWKACH

Zakupując zabawki na rynku polskim lub inne artykuły codziennego użytku zauważyliście Państwo zapewne różne znajdujące się tam oznaczenia typu CE, EN71, GS Safy Toys, itp. Znajdując na produkcie oznaczenia CE bądź GS możecie Państwo być pewnymi, że przyszły one badania w niezależnych laboratoriach potwierdzając jakość produktu który spełnia odpowiednie normy i wymogi.

Znak CE (Conformité Européenne – tłum. zgodność europejska) umieszczony na produkcie do deklaracja producenta ,że produkt spełnia wymagania dyrektyw unijnych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania ,ochroną środowiska i zdrowia, jak również określającym zagrożenia jakie producent powinien wykryć i wyeliminować. Wszystkie zabawki wprowadzane na rynek polski i unijny powinny zawierać oznaczenia CE w odpowiedniej formie. Spotyka się oznaczenia CE, które nie są zgodne z przyjętymi normami dotyczy do produktów z Chin gdyż owe nie posiadają odpowiednich certyfikatów. Produkty z takim znakiem zazwyczaj nie spełniają norm europejskich. Organ celny po stwierdzeniu takich oznaczeń na produkcie nie dopuści towaru do obrotu bądź odeśle go do nadawcy.

Niemniej jednak nie wszystkie produkty muszą nosić znak CE. Dotyczy to jedynie kategorii produktów podlegających określonych dyrektywom, przewidującym konieczność znakowania CE.

Grupy produktów które muszą posiadać oznaczenie CE to:

 • Wyroby medyczne osadzane aktywnie
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
 • Eko-projektowanie produktów związanych z energią
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Kotły wodne
 • Chłodziarki domowe i zamrażarki Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
 • Windy / dźwigi
 • Urządzenia „niskiego napięcia” / sprzęt elektryczny
 • Maszyny
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia emitujące hałas do środowiska
 • Wagi nieautomatyczne
 • Środki ochrony osobistej / indywidualnej
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia gazowe
 • Pirotechnika
 • Radiowe urządzania telekomunikacyjne
 • Łodzie rekreacyjne
 • Zabawki dla dzieci do lat 14
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe

Powyższa norma europejska określa wymogi bezpieczeństwa produktu. Stosowana jest w głównej mierze na zabawkach. Zgodność z ta normą jest prawnie wymagana w sytuacji sprzedaży produktu na terenie Unii Europejskiej. Norma ta dzielona jest na jedenaście części, my przedstawimy tylko trzy ze względu na ich ważność.

EN 71-1 Właściwości mechaniczne i fizyczne

Norma ta określa wymogi i metody badań właściwości mechanicznych i fizycznych produktów. Ma ona zastosowanie do normalnego użytkowania produktów jak również określa wymagania dotyczące pakowania ,znakowania i etykietowania, metody badań i opracowania instrukcji obsługi.

EN 71-2 Palność

Norma ta określa materiały łatwopalne, które są zakazane w produkcji wszelkich przedmiotów (np.zabawek) oraz określa wymagania dotyczące palności produktów po zetknięciu się z ogniem.

EN 71-3 Migracja pierwiastków chemicznych

Norma ta dotyczy wymagań i metod badań dla migracji niektórych pierwiastków chemicznych z materiałów, z których został wykonany przedmiot importu (norma nie obejmuje opakowań). Badania obejmują ulatnianie się pierwiastków np.z farb ,lakierów czy tkanin pochodzenia naturalnego i syntetycznego, metali ,szkła, drewna, skóry ito.Oznaczenie GS – Geprüfte Sicherheit – tłum. sprawdzone bezpieczeństwo – potwierdza iż produkt z tym oznaczeniem spełnienia niemieckie tym samym europejskie normy i wymagania bezpieczeństwa. Znak GS potwierdzany jest wyłącznie przez akredytowane laboratoria testujące TÜV , DGUV Test, Nemko. Laboratorium takie gwarantuje że spełniono zarówno wymogi uregulowań prawnych jak i wymogi określone przez producenta.

Powyższe oznaczenie TÜV GS określa ,że produkt został poddany procedurom certyfikującym i badawczym zgodnym z wymogami oznaczenia GS przez laboratorium TÜV Rheinland.Powyższe oznaczenie poddawane są zabawki, które przeszły pomyślnie badania i została zaklasyfikowana do odpowiedniej grupy wiekowej, iż zostały ocenione wszystkie chemiczne i mikrobiologiczne zagrożenia dla poszczególnych zabawek, oraz że zostały przeprowadzone kontrole na terenie produkcji w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Oznaczenie przyznawane jest przez instytut certyfikacji ITC.Norma dotycząca kasków motocyklowych, rowerowych, skateboardowych i itp. oraz ich ergonomii. Norma określa wymagania dotyczące wymagania skuteczności ochrony dla kasków i ich ergonomii. Kaski powinny być oznaczone znakiem CE oraz spełniać wymagania normy EN 1078.
Znak Öko-Tex Standard 100 jest znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych, którym przyznano go w związku z brakiem w nich substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka takich jak pestycydów, chlorofenoli, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

DO POBRANIA