parallax background

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IMPORT W TRANSPORCIE DROGOWYM

Tak jak w przypadku odpraw celnych importowych w transporcie lotniczym zajmujemy się też odprawami importowymi drogowymi.

Odprawy importowe drogowe z racji bliskiej lokalizacji lotniska wykonywane są na al. Krakowskiej 106.
Importy towarów drogowych jak i kolejowych realizujemy w Urzędzie Celnym w Pruszkowie ul. Przejazdowa 25. W miejscach tych znajdują się duże parkingi i możliwości logistyczne dla przyjmowania dużych pojazdów ciężarowych.

We wspomnianych oddziałach celnych zgłaszamy przesyłki drogowe jak i te w transporcie lotniczym dla naszych klientów tak w procedurze dopuszczenia do obrotu – import ,jak i eksportu. Miejsce to jest godne polecenia na odprawy eksportowe ze względu na fakt iż znajduję się tu dział legalizacji świadectw pochodzenia, co w przypadku odpraw eksportowych bardzo nam ułatwia i przyspiesza odprawę celną do krajów, które wymagają np. dokumentów przewozowych ATR.

Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć:
 • fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość towarów
 • w przypadku braku faktury lub jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji – specyfikację towarów lub listę towarową
 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów
 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji towarowej towaru
 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych – dla przykładu certyfikaty CE dla produktów które takie certyfikaty wymagają, dokumenty weterynaryjne w przypadku importu żywych zwierząt i tym podobne
 • w przypadku zgłoszenia celnego przez agencje celną wymagamy podpisania upoważnienia upoważnienie Urząd Celny, oraz załączenia w kserokopiach dokumentów założycielskich firmy
Faktura dołączana do zgłoszenia celnego powinna zawierać w szczególności:
 • nazwę i adres kontrahenta
 • nazwę i adres nabywcy
 • numer faktury
 • miejsce i datę wystawienia
 • rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, w walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną, – warunki dostawy (wg. INCOTERMS 2000)
 • inne dane, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

DO POBRANIA