parallax background

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IMPORT W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Wraz ze zwiększającym się zainteresowaniem polskich i unijnych przedsiębiorstw w zakresie wymiany gospodarczej z Chinami,wzrasta stale zapotrzebowanie na przewóz towarów z Chin do Polski. Dzięki uruchomieniu linii kolejowej pomiędzy wyżej wymienionymi krajami oferujemy Państwu kontenerowy przewóz towarów realizowany za pomocą transportu kolejowego na trasie Chiny – Polska.

Transport kontenerów koleją to najdynamiczniej rozwijająca się gałąź logistyki. Oferujemy przewóz zarówno ładunków pełno kontenerowych, jak i drobnicowych

Usługę Kolejowy Jedwabny Szlak kierujemy do wszystkich podmiotów zainteresowanych wymianą towarową z Państwem Środka: firm handlowych, produkcyjnych jak i spedycyjnych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

DO POBRANIA