Dokumenty celne

DOKUMENTY CELNE

Zapewniamy naszym klientom komfortowe warunki obsługi celno-spedycyjnej w zakresie wystawiania dokumentów wymaganych przy obrocie towarowym:

Paterman dokumenty celne

Obsługa i wypełniane Karnetów ATA. Przykładowe realizacje: Obsługa przesyłki dla firmy TVN S.A. wysyłającej sprzęt do realizacji programu Hell’s Kitchen. Kolejna realizacja to wysyłka towaru na zlot skautów z całego świata dla Związku Harcerstwa Polskiego.

 • jednolity dokument administracyjny SAD
 • dokument DWC
 • świadectwo pochodzenia EUR 1
 • świadectwo przewozowe ATR
 • dokument informacyjny INF3
 • karnet ATA
 • karnet TIR
 • list przewozowy CMR
 • deklaracje Intrastat
 • świadectwo weterynaryjne CVED
 • wnioski o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej
 • inne wnioski o objęcie towaru procedurami celnymi

 
 
 

Aby skrócić do minimum czas odpraw celnych, udzielamy również  zabezpieczenia na poczet należności celno – podatkowych.