Dopuszczenie do obrotu ( IMPORT) w transporcie pasażerskim

Dopuszczenie do obrotu (IMPORT) w transporcie pasażerskim

Działając w branży celnej spotykamy się z taką sytuacją iż osoba podróżująca przewozi w bagażu podróżnym towary, które podlegają należnościom celno-podatkowym. Są to przesyłki handlowe lub prywatne. Świetnym przykładem tego jest jeden z naszych klientów, który cyklicznie zajmuje się w ten sposób importem elektroniki z Chin, bądź inny zajmujący się przerobem wyrobów jubilerskich i złota w Turcji.

W związku z tym na takiego podróżnego nałożony jest obowiązek odprawy celnej przywożonego w bagażu podróżnym zakupionego towaru.

Odprawę taką przeprowadzamy na dwa sposoby:

  1. Odprawa celna w dniu przylotu pasażera:
    W tym przypadku prosimy o nadesłanie drogą elektroniczną dokumentów potrzebnych do odprawy celnej czyli faktury bądź innych dokumentów wymaganych do zgłoszenia towaru, podania numeru rejsu ,ilości opakowań i wagi przesyłki. Dane te powinniśmy otrzymać od Państwa przed przylotem pasażera do kraju w celu przygotowania zgłoszenia.
    Po przygotowaniu dokumentów SAD generujemy odpowiednie komunikaty XML i wysyłamy je do systemu Celina w celu zgłoszenia towaru do odprawy celnej.
    Po przylocie pasażera nasz pracownik osobiście udaję się do Urzędu Celnego w celu dokonania odprawy celnej ,przeprowadzenia i pomocy przy ewentualnej rewizji celnej towaru , opłaca należności celno-podatkowe, lub podaje telefonicznie bądź wysyła smsem numer zgłoszenia celnego pasażerowi, a ten dokonuje reszty czynności osobiście bez udziału agenta celnego na miejscu odprawy celnej.
  2. Odprawa celna z magazynu celnego. 
    Drugim sposobem na odprawę towaru podróżnego jest pozostawienie go zaraz po przylocie w magazynie firmy obsługującej jego przelot. W tym celu na lotnisku im.F.Chopina znajdują się dwa magazyny firmy LS Airport Services i Welcome Airport Services, które takie przesyłki przechowują. Po przylocie pasażer pozostawia w nich swój bagaż otrzymując potwierdzenie i wraz z dokumentacją przekazuje nam do odprawy, po której dowozimy bagaż we wskazane miejsce, lub klient odbiera je sam w dogodnym dla siebie terminie.

Poniżej podajemy dane oddziału celnego zajmującego się odprawami podróżnych.

Oddział Celny Osobowy w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1,tel. 22 650 34 03 – przesyłki przywożone przez podróżnych w bagażu osobistym obsługiwane są magazyny firm LS Airport Services, Welcome Airport Services na Terminalu im.F.Chopina.