Intrastat

INTRASTAT

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi nałożony został obowiązek sprawozdawcy polegający na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT.

Podmioty których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań, mają ten obowiązek przekazywania informacji nie później niż do 10 dnia miesiąca sprawozdawczego.

Intrastat logo

W poniższym linku przedstawiamy instrukcję wypełniania i przesyłania zgłoszeń Intrastat. Pobierz PDF.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.