Graniczna kontrola sanitarna

GRANICZNA KONTROLA SANITARNA

 

Reprezentujemy Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną.

W przypadku importu towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej tj. żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, służymy pomocą w uzyskaniu „Świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę”.

W tym celu działając w imieniu Klienta składamy czytelnie i prawidłowo wypełniony „Wniosek” w trzech egzemplarzach oddzielnie dla każdej partii towarów.

Na Terminalu towarowym „Cargo” znajduje się punkt w którym możemy dla Państwa dokonać wszelkich czynności związanych z graniczną kontrolą sanitarną towarów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej przywożonych z poza Wspólnoty Europejskiej i państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

graniczna-kontrola-sanitarna

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega art. 79 i 80.Artykuły te mówią że graniczne kontrole sanitarne nie obejmują swoja kontrolą towarów przywożonych lub wywożonych w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter ,w tym w celu wykonania badań lub doświadczeń albo w celach reklamy.

 

Przydatne pliki:

  1. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego / materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
  2. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu.
  3. Wspólnotowy Dokument Wejścia dla podmiotu wprowadzającego.
  4. Wskazówki dotyczące wypełnienia Wspólnotowego Dokumentu Wejścia dla podmiotu.