Cennik odpraw celnych

CENNIK ODPRAW CELNYCH

IMPORT:
– Kompleksowa odprawa celna przesyłki „Cargo”- SAD

200.00 *

– Dodatkowy załącznik dokumentu SAD-bis

15.00 *

– Obsługa przesyłki Wspólnotowej

100.00 *

– Opłaty magazynowe dla jednej przesyłki od 1-1001 kg

120.00 *

plus za każdy kg powyżej 100 kg

0.60 *

– Opłaty magazynowe dla jednej przesyłki powyżej 1001 kg

360.00 *

plus za każdy kg powyżej 1000

0.30 *

* wszystkie ceny wyrażone  w PLN ,do pozycji należy doliczyć 23 % stawkę VAT

EXPORT:
– Kompleksowa odprawa celna przesyłki „Cargo”-SAD

 150.00

– Dodatkowy załącznik dokumentu SAD-bis

15.00